TAND OCH MUNHÄLSA

Tala, tugga, känna, smaka, skratta, äta och pussas är bara några av munnens funktioner. Mår inte munnen bra är det som att ständigt gå runt med skoskav.

Det är viktigt att vi tar hand om våra tänder och skyddar dem, för att förebygga framtida problem.  Fluor / vila / vatten – det är nyckelord för god mun- och tandhälsa.

Vi vill att du som kund hos oss ska få ta del av vår visdom och tandfilosofi för att förebygga vanliga besvär som förekommer i munhålan.

VAD ÄR FLUOR
När du äter eller dricker olika saker som innehåller socker bildar bakterierna på tandytan en syra som kan ge hål i tänderna – karies. Fluor kan reparera ytliga kariesskador och förhindra att nya uppstår. Fluor i rätt dos har en god effekt för vår munhälsa, fluormängden ska därför anpassas efter ålder och behov. För att få kariesförebyggande effekt måste man därför tillföra fluor kontinuerligt till tandytan. Fluorsköljning har bäst effekt. VI berättar gärna vilken sort och hur ofta du behöver fluor.

ATT VÄLJA RÄTT TANDKRÄM
Har du inga besvär med din mun eller dina tänder spelar det inte så stor roll vilken typ av tandkräm du använder, bara det innehåller tillräckligt med fluor och inte har stora slipande partiklar samt det viktigaste för många – smakar gott!

Har du problem med sköra slemhinnor, blåsor i munnen eller lider av ilningar i så finns det specialla tandkrämer som kan lindra dina besvär. Det kan även vara aktuellt med att besöka tandhygienisten om du har mycket missfärgningar på tänderna för att putsa upp dina

tänder. Prata gärna med oss så rekommenderar vi en tandkräm efter dina behov.

Fluor hjälper till att göra tanden starkare och kan även reparera små skador. Risken för hål minskar. För att undvika hål i tänderna är det bra att borsta med fluortandkräm två gånger om dagen.

TANDTRÅD, MELLANRUMSTANDBORSTAR OCH TANDSTICKOR
Att använda sig av till exempel tandtråd en gång om dagen, gärna på kvällen innan du går och lägger dig är viktigt för att förebygga uppkomst av tandköttsinflammation, tandlossning eller karies. Rengöring mellan tänderna är nödvändigt då den vanliga tandborsten inte kommer åt mellan tänderna.

HAR DU TANDSTÄLLNING ELLER TANDBRYGGA?
Om du har tandställning, tandbrygga eller implantat är det extra viktigt att att hålla rent i munnen, då det lättare fastnar matrester som kan vara svåra att komma åt. Du kan behöva använda dig av speciella små borstar eller ”luddiga trådar” för att göra rent under tandställningen/implantat eller tandbrygga. Det kan även vara viktigt att skölja munnen med fluor för att ge lite extra skydd.


Feature Box Title

Läs mer här >>

Feature Box Title

Läs mer här >>

Feature Box Title

Läs mer här >>

Feature Box Title

Läs mer här >>

Feature Box Title

Läs mer här >>

ATB- Allmänna tandvårdsbidraget

Alla som enligt socialförsäkringsbalken anses vara bosatta i Sverige har rätt till allmänt tandvårdsbidrag från och med den 1 juli det år de fyller 24 år. Det allmänna tandvårdsbidraget betalas ut till tandläkaren eller tandhygienisten.Bidraget tillhör patienten, och det är patienten som bestämmer om det ska användas eller inte.Hela bidraget måste användas vid ett tillfälle. Bidraget går att spara i två år därefter försvinner ett bidrag.

Summan av det allmäna tandvårdsbidraget beror på partientens ålder.
Från och med det år du fyller 24 år till och med det år du fyller 29 år är bidraget 600 kr per år.
Från och med det år du fyller 30 år till och med det år du fyller 64 år är bidraget 300 kr per år.
Från och med det år du fyller 65 år är bidraget 600 kr per år.

Du kan läsa mer om ATB på försäkringskassans hemsida eller fråga oss på Tandvis.

STB- Särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag infördes den 1 januari 2013 och riktar sig till personer som har sjukdomar eller funktionsnedsättningar som ökar risken för försämrad tandhälsa. Förebyggande tandvård kan hjälpa dessa personer att behålla en god tandhälsa. Tandläkaren eller tandhygienisten bedömer om patienten har rätt till bidraget.

Vilka sjukdomar omfattas och vilket underlag behövs?
För att vårdgivaren ska kunna bedöma om patienten har rätt till bidraget behövs ett underlag. Vilket underlag som krävs beror på patientens diagnos eller tillstånd. Nedan finns en lista på de underlag som behövs för respektive diagnos eller tillstånd. Mer om dessa regler samt läkarintyg finns på Socialstyrelsens hemsida.

Exempel på sjukdomar som ger STB:
Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling eller strålbehandling i öron-, näs eller halsregionen, Sjögrens sjukdom, Svårinställd diabetes, dialysbehandling, genomgått organtransplantation, frätskador på tänderna och Anorexia nervösa, Bulimin nervösa eller Gastroesofageal refluxsjukdom, tarmvikt, Crohns sjukdom, Ulcerös Colit, Cystisk fibros, Kronisk obstruktiv lungsjukdom som har ordinerats syrgas eller näringsdryck. Samtliga sjukdomar kräver läkarintyg & vid muntorrhet ska ett salivprov utföras.

VÅRA BEHANDLINGAR

Se vårt utbud av olika behandlingar. Alla behandlingar utförs av professionella medarbetare.


BEHANDLINGAR

BOKA EN TID

Boka din tid när det passar dig. Är det akut är det alltid bättre att ringa till oss så planerar vi in ditt besök.


BOKA TID

Vi på Tandvis

Välkommen att träffa oss på Tandvis. Vi tar hand om dig på bästa sätt.


se vår personal