Våra behandlingar


Vi på Tandvis är måna om att se till kundens bästa och tittar därför på helheten med långsiktiga lösningar. Våra patienter är dessutom bland de mest nöjda i landet, patienter som i SKL:s landstingsövergripande patientenkät inom primärvård svarat på frågor om vårdkvalitet ger Praktikertjänsts verksamheter i genomsnitt högre betyg än övriga privata vårdgivare och offentliga verksamheter. Att besöka tandläkaren är något som de allra flesta gör regelbundet. Det kan upplevas obehagligt att gå till tandläkaren men prata gärna med oss och berätta vad du tycker är jobbigt eller obehagligt, så kommer vi på en lösning som passar dig. För oss är det viktigt att du känner dig bekväm hos oss.


munhälsa

Munnen brukar ibland beskrivas som kroppens spegel, vi kan ibland se förändringar som tyder på hjärt- och kärlsjukdomar, vitaminbrist och även sällsynta sjukdomar. Därför lägger vi stor vikt vid kontroll av din munhälsa, vanligtvis årligen där vi kan se tidiga tecken på andra sjukdomar.

undersökning

Alla undersökningar hos Tandvis är individanpassade. Vi tittar både på tänderna och dess omgivande käkben, tandköttet, slemhinnan inklusive tunga. Ibland gör vi kompletterande undersökningar där vi kollar på käkleder och käkmuskulatur. I basundersökningen ingår röntgen på tandkronan på kindtänderna.

hål i tänder/Karies

Den vanligaste skadan på tänder i dagens samhälle är att det blir hål i tänderna, även kallat karies. Beroende på skadans omfattning så finns det olika behandlingsmetoder att tillgå.

tandskador

Tänder kan ta skada från en mängd olika faktorer. Några saker kan vara att man gnisslar/pressar tänderna, yttre våld (exempelvis slag), frätskador med mera. Här väljer vi tillsammans med dig val av behandling.

tandblekning

Vill du fräscha upp ditt leende så kan blekning vara ett enkelt och effektiv sätt. Inför en blekning rekommenderar vi att du först genomgår en undersökning för att kontrollera tändernas kvalité och kontrollerar förutsättningar för ett bra resultat

ersättning av förlorade tänder

Det finns olika sätt att ersätta en eller flera förlorade tänder. Vi individanpassar den lämpligaste behandlingen för dig i form av tandimplantat, tandbrygga eller protes.

barn & ungdomstandvård

Barn och ungdomstandvård är gratis till och med det året du fyller 22. I den fria barn- och ungdomstandvården ingår all den tandvård du behöver. Estetisk tandvård ingår inte, exempelvis tandblekning.

visdomständer

De tänder som sitter längst bak i käken kallas för visdomständer. Man kan få allt mellan noll till fyra visdomständer. De kan orsaka problem om de exempelvis inte har tillräckligt med utrymme.

rotfyllning

En rotfyllning görs ofta på grund av att pulpan blivit inflammerad eller infekterad av bakterier när du fått hål i en tand. När man rotfyller en tand så vidgar man rotkanalen och rengör från bakterier samtidigt som man tar bort pulpan som består av kärl och nerver. Därefter fyller man rotkanalen med gummimaterial för att hindra bakterier från att ta sig in i tanden igen.

tandhygienist

Tandhygienistens huvudsakliga uppgift är behandling av tandlossning. Andra områden hygienisten fokuserar på är tandblekning, fluorbehandling, salivprover och förebyggande arbete med tand- och munhälsa. Tandhygienisten har samma legitimation som tandläkaren för bedömning av karies- och tandlossning.

 
 

bettfysiologiska besvär

Man kan få problem med sina muskler, käkleder och huvudvärk på grund av ett bett med obalans, tandpressning eller tandgnissling. Då kan du vara i behov av en bettskena eller rörelseträning för käken. Du kan behöva göra en utredning och behandling hos specialisttandvården.

Specialisttandvård

Vi har en god dialog med specialisttandvården i Jönköping. I vissa fall kan du behöva en remiss dit för undersökning och behandling. Vi har även ett samarbete med Tandregleringen i Värnamo.

röntgen

Röntgen tas utav många anledningar. I den vanliga undersökningen tas röntgen för bedömning av karies och tandlossning. Ibland vill vi även bedöma tandens rot och dess käkben inför exempelvis en tandkrona eller se om det är en infektion i tanden. Behovet kan ibland finnas för att se alla tänders tillstånd, då gör vi det vi kallar helt tandstatus. En översiktsbild som kallas för panoramaröntgen kan även tas hos oss.